Cadrul legislativ

Legislatia nationala privind echipamentele EEE/DEEE

 • Ordonanta de urgenta nr. 5 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, publicata in Monitorul Oficial in data 16 aprilie 2015;
 • Ordonanta de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
 • Ordinul  nr. 578/2006 din  6 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
 • Ordinul 1494 pentru aprobarea procedurii si criteriilor de acordare a licentei de operare
 • Ordin 1441/2010 garantii privind stabilirea metodologiei de constituire si gestionare a garantiei financiare pentru producatorii de echipamente electrice si electronice;
 • Ordinul 556 din 2006 privind marcajul specific aplicat pe piata dupa data de 31 decembrie 2006;
 • Ordinul 269 din 2019 privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si DEEE
 • Ordinul 1226 din 2007 privind limitarea utilizarii anumitor substante priculoase in echipamentele electrice si electronice;
 • Legea nr 211 privind regimul deseurilor – republicata
 • HG 856 din 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
 • Lege 132 din 2010 – colectare selectiva institutii publice;
 • Ordinul 344 din 2009 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice;

Actele normative pot fi descarcate de pe site-ul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului http://www.anpm.ro/articole/deseuri_de_echipamente_electrice_si_electronice-28

Legislatia europeana privind echipamentele EEE/DEEE

 • Directiva DEEE (2012/19/EU) privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE);
 • Directiva 65/2011 a Parlamentului European privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice;
 • REGULAMENTUL (UE) NR. 11032010 AL COMISIEI privind capacitatea pentru bateriile si acumulatorii portabili secundari (reincarcabili) si auto;
 • Directiva 201/ 65/CE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice;
 • Regulament de punere in aplicare (UE) 2017/699 al Comisiei din 18 aprilie 2017 de stabilire a unei metodologii comune de calcul al greutatii EEE si DEEE
Close Menu