Legislația actuală transpune Directiva Europeană DEEE (2012/19/EU) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) și prevede un sistem în care DEEE să fie colectate și gestionate numai de operatori economici autorizați pentru acest tip de activități.

 • Ordinul 269/2019
  • pentru aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor
 • Ordinul 591/2017
  • pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“ şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia – actualizat la data de 27.01.2020
 • Ordinul 1494/2016
  • pentru aprobarea procedurii și criteriilor de acordare a licenței de operare, revizuire, vizare anuală și anulare a licenței de operare a organizațiilor colective și de aprobare a planului de operare pentru producători
 • OUG 5/2015
  • pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice care transpune Directiva 2012/19/EU
 • Legea 211/2011
  • modificată și completată prin OUG 68/2016, Legea 166/2017 și OUG 74/2018, cu privire la regimul deșeurilor
 • Ordinul 594/2006
  • pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu – actualizat la data de 21.04.2016
 • Ordinul 578/2006
  • pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru Mediu – actualizat la data de 27.02.2019
 • Ordinul 556/435/191
  • din 2006 pentru marcajul specific aplicat echipamentelor electrice și electronice introduse pe piață după data de 31.12.2006
 • OUG 196/2005
  • pentru Fondul pentru Mediu – actualizat la data de 02.07.2019
 • HG 878/2005
  • pentru accesul publicului la informaţia privind mediul