fbpx
loader

LEGISLAȚIE

Legislația actuală transpune Directiva Europeană DEEE (2012/19/EU) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) și prevede un sistem în care DEEE să fie colectate și gestionate numai de operatori economici autorizați pentru acest tip de activități.
Ordinul 269/2019
pentru aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor
Ordinul 591/2017
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“ şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia – actualizat la data de 27.01.2020
Ordinul 1494/2016
pentru aprobarea procedurii și criteriilor de acordare a licenței de operare, revizuire, vizare anuală și anulare a licenței de operare a organizațiilor colective și de aprobare a planului de operare pentru producători
OUG 5/2015
pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice care transpune Directiva 2012/19/EU
Legea 211/2011
modificată și completată prin OUG 68/2016, Legea 166/2017 și OUG 74/2018, cu privire la regimul deșeurilor
Ordinul 594/2006
pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu - actualizat la data de 21.04.2016
Ordinul 578/2006
pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru Mediu - actualizat la data de 27.02.2019
Ordinul 556/435/191
din 2006 pentru marcajul specific aplicat echipamentelor electrice și electronice introduse pe piață după data de 31.12.2006
OUG 196/2005
pentru Fondul pentru Mediu - actualizat la data de 02.07.2019
HG 878/2005
pentru accesul publicului la informaţia privind mediul

Apasă Enter pentru a căuta