Colectarea DEEE este una dintre activitățile cu obiective clare ale Asociației Respo DEEE, în vederea tratării și reciclării/valorificării DEEE în instalații autorizate pentru acest tip de serviciu. Managementul deșeurilor de echipamente electrice și electronice presupune atingerea unor ținte de colectare, conform legii (OUG 5/2015) astfel:

ȚINTA MINIMĂ DE COLECTARE SE CALCULEAZĂ ÎN BAZA FORMULEI DESCRISE DE OUG 5/2015, CA FIIND UN PROCENT DE 45%, RESPECTIV 65% DIN MEDIA VOLUMELOR DE ECHIPAMENTE NOI PUSE ÎN PIAȚĂ ÎN ULTIMII 3 ANI.

Asociatia Respo DEEE, care a început activitatea în data de 02.08.2019, a atins deja ținta minimă de colectare pentru anul 2020, calculate în baza formulei descrise în legislația în.

Legislația AFM prevede faptul că, dacă într-un an se colectează mai mult decât valoarea minimă descrisă mai sus, această cantitate nu se poate reporta în anul următor.

Asociația Respo DEEE oferă mai multe soluții pentru colectarea selectivă. Asigurăm colectarea atât a deșeurilor de EEE provenite de la persoane fizice, cât și a celor de la firme și instituții. Potrivit legii în vigoare, eliminarea DEEE sub formă de deșeuri municipale nesortate, sau predarea acestora către alți operatori economici decât cei autorizați pentru colectarea DEEE, este interzisă.

Separat de locațiile special destinate activităților de colectare DEEE, am decis să venim cu soluții practice în gestionarea deșeurilor si am realizat sisteme de colectare care pot pot fi amplasate în orice spatiu, de la clădirile de birouri și până la zonele de colectare deseuri.

COLECTAREA DEEE DE LA COMPANII ȘI INSTITUȚII

Asociația Respo DEEE oferă mai multe opțiuni pentru colectarea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, de orice tip, generate prin casarea periodică, direct de la sediile companiilor și instituțiilor, respectând normele legale care se impun.

Punem la dispozitie gratuit recipiente de mai multe dimensiuni pentru colectarea selectivă a DEEE. Predarea DEEE este facută în sistemul de colectare autorizat în acest sens, prin rețeaua pe care o construim, spre tratarea și valorificarea deșeurilor.

COLECTAREA DEEE DE LA PERSOANE FIZICE

Cetățenii au mai multe variante de a preda DEEE:

  • Prin rețeaua de puncte de colectare organizate și administrate de autorițățile locale, puncta fixe sau mobile
  • În magazinele distribuitorilor de EEE
  • În centrele comerciale ale companiilor autorizate pentru colectare
  • Prin acțiuni desfășurate special pentru colectare

Una dintre problemele principale ale colectării DEEE este numărul mic de posibilități de predare a deșeurilor generate, ceea ce determină ca mulți dintre cetățeni să arunce DEEE la un loc cu alte categorii de deșeuri, fapt ce îngreunează foarte mult procesul de tratare si reciclare.

Pentru EEE de mici dimensiuni, am creat o cutie personalizată, destinată uzului casnic, pentru colectarea oricărui echipament de acest tip care nu mai funcționează sau este vechi.