loader

Asociația Respo DEEE

Asociația Respo DEEE a fost înființată în iunie 2019, cu obiectivul de a prelua responsabilitatea legală a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice. Alcătuită din profesioniști cu zeci de ani însumați de experiență în domeniul managementul DEEE, organizația are misunea să funcționeze răspunzând nevoilor actuale ale pieței și să aducă soluții sustenabile și corecte membrilor săi.

MISIUNE

Misiunea Respo DEEE este aceea de a crea o sinergie perfecta între eficiența operațională și protecția mediului. Ne dorim să excelăm la tot ceea ce înseamnă servicii și soluții de management al DEEE, acționând în baza unor strategii bine conturate, care asigură performanțe sporite și creștere sustenabilă producătorilor pe care avem onoarea să îi reprezentăm. Scopul nostru final este ca, printr-un efort conjugat, să contribuim semnificativ la dezvoltarea durabilă a societății românești, prin îmbunătățirea calitătii mediului, economia resurselor și protecția sănătății umane.

VIZIUNE

Asociația Respo DEEE se dedică unui proces de colectare și reciclare DEEE performant, care asigură condițiile de calitate, fiabilitate și progres technologic la standarde ridicate. Serviciile noastre există pentru a crea un sistem eficient de colectare, tratate, reutilizare și reciclare a DEEE, astfel încât să reducem la maximum risipa și impactul asupra mediului înconjurător. Echipa este cu toată convingerea angajată să ofere soluții adaptate nevoilor partenerilor noștri, dar și pieței managementului DEEE, aducând o contribuție valoroasă la gestionarea deșeurilor într-un mod responsabil și promovând constant practicile corecte și sigure de reciclare a DEEE.
valori - Respo

VALORI

Expertiză
Calitatea serviciilor Asociației Respo DEEE este asigurată de expertiza unei echipe de profesioniști, care însumează zeci de ani de cunoștere și experiență în domeniu și care își dedică activitatea misiunii Asociației.
Transparență
Credem în rolul foarte important pe care un OTR îl are în asigurarea transparenței întregii activități. Înregistrarea, raportarea și declararea obligațiilor de mediu către autorităti sunt realizate integrat, în conformitate cu toate prevederile legale.
Dialog
Aspectul imperativ pentru cultura organizațională a Asociației noastre este dialogul constant și contructiv cu partenerii noștri, pentru că doar astfel putem veni cu soluțiile personalizate pe nevoilor lor.
Angajament
Asociația Respo își propune în activitatea ei obiective ambițioase și pune pe primul plan respectul față de angajamentele luate în fața membrilor și partenerilor, cu atingerea de performanțe de mediu.
Responsabilitate
Asociația Respo DEEE reprezintp responsabilitate socială asumată pentru mediul înconjurător și prezervarea valorilor sociale de dezvoltare durabilă.

Apasă Enter pentru a căuta