fbpx
loader

Green Innovation în Waste Management

Trăim intr-o societate de consum, cu o creştere exponențială a volumului de deşeuri generate. Este imperios necesară dezvoltarea de noi tehnologii de tratare a volumului tot mai mare de deşeuri, cu randament crescut.

Aşa a apărut Green Innovation.

Picture2-2

Dar ce este Green Innovation?

Green Innovation este un termen care a apărut în contextul în care industria şi-a crescut capacitățile de producție, a folosit resursele naturale intr-un mod nesustenabil, ceea ce a dus la nevoia de a căuta noi surse de materii prime. In acest context au fost identificate materii prime în deşeuri şi astfel au apărut termeniii de materii prime secundare şi minerit urban.

Pentru a scoate aceste materii prime secundare din deşeuri au fost necesare tehnologii de tratare adaptate pe fiecare categorie de deşeuri. Odată cu dezvoltarea unor tehnologii tot mai complexe de producție, a fost necesară şi dezvoltarea de noi tehnologii de tratare mai complexe, care să poată fi folosite la tratarea produselor complexe.

Acesta este unul dintre momentele în care s-a apelat la Green Innovation pentru dezvoltarea acestor tehnologii complexe.

De ce avem nevoie de Green Innovation?

Deşeurile sunt tot mai greu de transformat şi/sau separat în materii prime secundare din cauza tehnologiilor tot mai complicate folosite la producerea bunurilor. Pe de altă parte, volumul deşeurilor generate este în creştere, în mod diferit pentru fiecare categorie de deşeuri în parte, dar per total avem o crestere semnificativă.

Tehnologiile şi costurile de reciclare trebuie ținute sub control, astfel încât materiile prime secundare care rezultă din aceste procese de reciclare să aibă prețuri accesibile. Cum cererea de materii prime secundare este în creştere, suntem responsabili să căutăm şi să folosim tehnologii de reciclare care au un randament tot mai mare.

Green Innovation poate să aducă şi soluții de crestere a duratei de viață a produselor, prin diverse metode, de la înlocuirea softului care administreaza produsul, soluții pentru urmărirea produsului de la momentul fabricării şi până la momentul în care devine deşeu şi soluții de reparare şi reutilizare a produselor.

 Cine se ocupă de dezvoltarea acestui domeniu?

Green Innovation nu se poate realiza decât cu implicarea tuturor actorilor din piață, de la departamente şi institutii de cercetare şi autorități până la industriile care produc bunuri ce vor deveni deşeuri şi până la publicul consumator.

Această colaborare poate include, de exemplu, programe şi granturi de cercetare care să susțină, finanțeze şi folosească rezultatele din Green Innovation. Colaborarea creşte impactul pozitiv al rezultatelor dar şi o fluidizare a transferului de informații, pentru a evita consumul de resurse în prea multe direcții.

Practic prin această activitate de cooperare se urmăreste obținerea de programe de finanțare pentru acest domeniu de cercetare, legislație specifică şi facilități pentru actorii implicați, iar pentru consumatorii finali – produse dezvoltate sustenabil.

Care sunt rezultatele Green Innovation?

Rezultatele sunt multe şi notabile: noi tehnologii de tratare a deşeurilor au un randament imbunătățit şi un cost redus, apar soluții de creştere a duratei de viață a produselor – de la posibilitatea de a schimba software-ul de management al produsului, până la soluții de refolosire a produsului respectiv.

De asemenea, rezultate relevante sunt oferite de soluțiile de urmărire a produselor pentru a putea fi colectate şi tratate corespunzator în momentul în care devin deşeuri.

Care este cadrul legislativ pentru Green Innovation?

Cadrul legal trebuie adaptat la schimbările care sunt aduse de Green Innovation, pentru a acorda facilități şi motivație actorilor din piață.

De exemplu, producătorii trebuie să țină cont la momentul dezvoltării unoi noi produse ca acestea să poată fi folosite pe o perioadă cât mai mare de timp, să fie realizate din materiale prime secundare şi din materiale care se reciclează uşor.

Tot ei trebuie să susțină industria de reciclare cu informațiile necesare pentru a facilita procesele de reciclare.

Legislația actuală prevede obligația Producatorilor de a dezvolta sustenabil noile produse şi obligația de a pune la dispoziția societăților de tratare informații necesare pentru separarea deşeurilor pe diferite categorii de materiale.

Această direcție de dezvoltare a legislației pentru a susține domeniu trebuie să continue şi să includă şi alte obligații pentru producători, cum ar fi obligația de a folosi materii prime secundare, sau obligația de a folosi tehnologii care să permita separarea materialelor în procesul de reciclare, precum şi facilități pentru toți actorii implicați în acest lanț de activități.

Autoritățile centrale şi locale au creat programe de finanțare pentru acest domeniu care să permita dezvoltarea lui şi o bună cooperare între toate entitățile implicate, care să permită schimbul de informații şi know how.

Trăim intr-o societate de consum, cu o creştere exponențială a volumului de deşeuri generate...

Apasă Enter pentru a căuta