ASOCIAȚIA RESPO DEEE ASIGURĂ ȘI VERIFICĂ ÎNTREG PROCESUL DE RIDICARE, TRANSPORT ȘI COLECTARE A DEEE, ASTFEL ÎNCÂT ACESTEA SĂ FIE INTRODUSE ÎN CIRCUITUL DE TRATARE / VALORIFICARE CORECT ȘI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ FAȚĂ DE MEDIU ȘI SĂNĂTATEA PUBLICĂ.

Astfel, Asociația Respo DEEE acoperă activitățile de transport al DEEE colectate selectiv în condiții optime pentru ca acestea să poată fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și pentru izolarea substanțelor periculoase. În acest sens, colaborăm cu operatori economici care au activitatea autorizată și certificată, respectând obligațiile de mediu. Transportul deșeurilor de echipamente electrice și electronice se face numai cu mijloace auto specializate și autorizate, în containere special dedicate acestui scop, de firme de transport acreditate.

Respectând considerentele ecologice și legislația în vigoare, prin parteneriatele încheiate cu operatori economici autorizați în transportul DEEE, asigurăm completarea infrastructurii necesare pentru colectarea cu succes a deșeurilor până la stațiile de sortare/ valorificare/ reciclare. Transportul este realizat până la stațiile de sortare/ valorificare/ reciclare cu ajutorul unor autospeciale cu capacitatea impusă pentru transportul de DEEE. Asociația Respo DEEE se aliniază cerințelor europene, asigurând activități de transport al DEEE colectate selectiv prin respectarea tuturor prevederile Directivei 2012/19/UE. Colectarea si transportul DEEE se realizează numai în condiții care facilitează pregătirea DEEE pentru reutilizare și reciclare.

PARTENERI FIRME TRANSPORT

  • SC ADION COM 2000 SRL     
  • SC DTM WASTE RECYCLING SRL