Producatorii/Importatorii, care au incheiat contracte de preluare a responsabilității privind EEE introduse pe piața națională cu Asociația Respo DEEE, au următoarele obligații legale:

  • Să furnizeze certificatul de atestare a obligațiilor fiscale eliberat de Administratia Fondului de Mediu (AFM)
  • Să raporteze lunar, până la data de 15 ale lunii în curs, cantitățile de EEE introduse pe piața națională în luna anterioară raportării
  • Să plătească contribuția corespunzătoare tarifelor de preluare a responsabilităţii de gestionare a DEEE pentru categoriile și cantitățile de EEE introduse pe piață și raportate în aplicația pusă la dispoziție de Asociația Respo DEEE