• Obținerea autorizației de mediu, în cazul în care transportă deșeuri periculoase
  • Asigurarea că Anexa 1 intre expeditor si destinatar a fost aprobată, cu includerea transportatorului pe această anexă, în cazul în care transportă deșeuri periculoase >1 to/an
  • Semnarea și stampilarea documentelor de transport deșeuri
  • Asigurarea că toate mijloacele de transport pe care le dețin sunt verificate și expertizate
  • Angajarea de personal calificat și instruit
  • Asigurarea încărcăturii pe durata transportului pentru evitarea producerii oricăror prejudicii asupra mediului, bunurilor și persoanelor