CONFORM ANEXA 5 DIN OUG 5/2015

Producător este orice persoană fizică sau juridică care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv comunicarea la distanţă astfel cum este definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative: 

 • are sediul în România şi fabrică EEE
  • sub propriul nume sau propria marcă comercială sau ale cărui EEE sunt proiectate sau fabricate şi comercializate sub propriul nume sau sub propria marcă comercială, pe teritoriul României;
 • are sediul în România şi revinde pe teritoriul României sub propriul nume sau propria marcă
  • comercială echipamente produse de alţi furnizori, un revânzător nefiind considerat “producător” atunci când marca producătorului figurează pe echipament conform pct. (i);
 • are sediul în România şi introduce pe piaţa naţională, cu titlu profesional, EEE
  • dintr-o ţară terţă sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene; sau
 • vinde EEE prin mijloace de comunicare la distanţă
  • direct gospodăriilor particulare sau utilizatorilor în afara gospodăriilor particulare, în România şi are sediul într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă.

Echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare EEE, sunt echipamente care sunt dependente de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice pentru a funcţiona corespunzător şi echipamente pentru generarea, transferul şi măsurarea acestor curenţi şi câmpuri, proiectate pentru utilizarea la o tensiune nominală de maximum 1.000 de volţi, pentru curent alternativ, şi 1.500 de volţi, pentru curent continuu (conform Anexa 5 – OUG 5/2015)

CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE, UN PRODUCĂTOR DE EEE ARE URMĂTOARELE OBLIGAȚII:

 • Înregistrarea a ANPM si plata plata tarifului de înregistrare
 • Realizarea declararației lunare pentru EEE introduse pe piata, plata anuală pentru diferența între cantitățile EEE introduse pe piață și nedeclarate (4 lei/kg) și obținerea Certificatului de atestare a obligatiilor fiscale (cf. Legilației AFM, OUG 196/2005 și Ordin 578/2006

Conform OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, obligaţiile producătorilor se pot realiza individual, sau prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către o persoană juridică legal constituită, denumită organizaţie colectivă, iar finanţarea costurilor de colectare, tratare, valorificare şi eliminare în condiţii de protecţie a mediului a DEEE provenite de la alţi utilizatori decât gospodăriile particulare şi generate de produse introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006 se asigură de producători – tarife de preluare a responsabilităţii de gestionare a DEEE.