fbpx
loader

OBLIGAȚII PRODUCĂTORI

Conform Anexa 5 din OUG 5/2015

Producător este orice persoană fizică sau juridică care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv comunicarea la distanţă astfel cum este definită în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative: 

are sediul în România şi fabrică EEE
sub propriul nume sau propria marcă comercială sau ale cărui EEE sunt proiectate sau fabricate şi comercializate sub propriul nume sau sub propria marcă comercială, pe teritoriul României;
are sediul în România şi revinde pe teritoriul României sub propriul nume sau propria marcă
comercială echipamente produse de alţi furnizori, un revânzător nefiind considerat "producător" atunci când marca producătorului figurează pe echipament conform pct. (i);
are sediul în România şi introduce pe piaţa naţională, cu titlu profesional, EEE
dintr-o ţară terţă sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene; sau
vinde EEE prin mijloace de comunicare la distanţă
direct gospodăriilor particulare sau utilizatorilor în afara gospodăriilor particulare, în România şi are sediul într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă.
Echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare EEE, sunt echipamente care sunt dependente de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice pentru a funcţiona corespunzător şi echipamente pentru generarea, transferul şi măsurarea acestor curenţi şi câmpuri, proiectate pentru utilizarea la o tensiune nominală de maximum 1.000 de volţi, pentru curent alternativ, şi 1.500 de volţi, pentru curent continuu (conform Anexa 5 – OUG 5/2015)

Conform legislației în vigoare, un producător de EEE are următoarele obligații:

Înregistrarea a ANPM si plata plata tarifului de înregistrare
Realizarea declararației lunare pentru EEE introduse pe piata, plata anuală pentru diferența între cantitățile EEE introduse pe piață și nedeclarate (4 lei/kg) și obținerea Certificatului de atestare a obligatiilor fiscale (cf. Legilației AFM, OUG 196/2005 și Ordin 578/2006
Conform OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, obligaţiile producătorilor se pot realiza individual, sau prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către o persoană juridică legal constituită, denumită organizaţie colectivă, iar finanţarea costurilor de colectare, tratare, valorificare şi eliminare în condiţii de protecţie a mediului a DEEE provenite de la alţi utilizatori decât gospodăriile particulare şi generate de produse introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006 se asigură de producători – tarife de preluare a responsabilităţii de gestionare a DEEE.

Apasă Enter pentru a căuta