• Deținerea autorizației de mediu/ integrată de mediu, pentru activitatea de tratare, reciclare,reutilizare,valorificare ș/saui eliminare DEEE
  • Deținerea de spațiile și dotări necesare activității autorizate
  • Valorificarea/eliminarea fracțiilor din deșeurile rezultate din tratare către companiile specializate autorizate
  • Depozitarea deșeurilor/fracțiilor în condiții de siguranță și în conformitate cu caracteristicile fizico-chimice și de protecție a mediului
  • Efectuare verificărilor tehnice la instalațiile/utilajele deținute
  • Angajarea de personal calificat și instruit
  • Furnizarea documentelor justificative pentru toate operațiunie efectuate asupra deșeurilor primite si asigurarea trasabilității acestora până la finalul ciclului de viață
  • Supunerea controalelor autorităților de mediu, precum și a proceselor de audit efectuate de părțile interesate