fbpx
loader

OBLIGAȚII RECICLATORI

Deținerea autorizației de mediu/ integrată de mediu, pentru activitatea de tratare, reciclare,reutilizare,valorificare ș/saui eliminare DEEE
Deținerea de spațiile și dotări necesare activității autorizate
Valorificarea/eliminarea fracțiilor din deșeurile rezultate din tratare către companiile specializate autorizate
Depozitarea deșeurilor/fracțiilor în condiții de siguranță și în conformitate cu caracteristicile fizico-chimice și de protecție a mediului
Efectuare verificărilor tehnice la instalațiile/utilajele deținute
Angajarea de personal calificat și instruit
Furnizarea documentelor justificative pentru toate operațiunie efectuate asupra deșeurilor primite si asigurarea trasabilității acestora până la finalul ciclului de viață
Supunerea controalelor autorităților de mediu, precum și a proceselor de audit efectuate de părțile interesate
obligatii reciclatori

Apasă Enter pentru a căuta