ÎNCEPÂND CU LUNA AUGUST, O NOUĂ ORGANIZAȚIE DE TRANSFER RESPONSABILITATE ÎN DOMENIUL GESTIUNII DEȘEURILOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE, RESPO DEEE, A FOST LICENȚIATĂ DE MINISTERUL MEDIULUI PE PIAȚA DIN ROMÂNIA.

Activitatea Asociației Respo DEEE (www.respo.ro) are drept obiective preluarea responsabilității producătorilor de echipamente electrice și electronice cu scopul îndeplinirii obiectivelor de colectare și reciclare a deșeurilor tip DEEE, în conformitate cu prevederile OUG nr.5/2015 care transpune Directiva 2012/19/EU.

Asociația Respo DEEE se adresează producătorilor și importatorilor care introduc pe piața din România echipamente electrice și electronice, facilitând înregistrarea și declararea obligațiilor de mediu către Agenția Națională de Protecție a Mediului. Beneficiind de expertiza unei echipe de specialiști, Respo DEEE oferă garanția îndeplinirii ratelor de colectare și reciclare a deșeurilor electrice, consultanță de mediu și organizarea de campanii de CSR în condiții de eficiență, transparență și operativitate la costuri competitive.

Alături de o conducere care însumează zeci de ani de experiență în managementul DEEE, Asociația Respo DEEE își propune să ofere soluții one-stop-shop companiilor care produc sau importă echipamente electrice și electronice în România, respectiv livrarea containerelor la punctele de colectare, preluarea și transportul deșeurilor electrice către instalații certificate în condiții de siguranță pentru mediu, precum și tratarea, valorificarea și reciclarea DEEE la standarde europene de calitate cu generarea certificatelor legale și raportarea către autoritățile competente în domeniu.

Prin serviciile oferite, Asociatia Respo DEEE își propune să contribuie semnificativ la dezvoltarea durabilă a societății românești prin îmbunătățirea calității mediului, economia resurselor și protecția sănătății umane. Ca parte a strategiei privind generarea unui impact pozitiv atât asupra mediului de afaceri, cât și al comunității, Respo DEEE are în vedere organizarea de campanii naționale de informare și conștientizare a publicului larg cu privire la importanța colectării selective și reciclării, precum și promovarea sistemelor de colectare.

România, în calitate de țară membră a UE, are obligația să atingă o țintă de colectare de 45% a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) până în anul 2020, urmând ca din 2021 această țintă să crească la 65%.

Pentru informații suplimentare, puteți lua legătura cu echipa Respo DEEE pe respo.ro, pe e-mail la adresa: office@respo.ro sau telefonic la nr. 021.796.92.72 sau 0731.799.299.

Secțiuni similare