ASOCIAȚIA RESPO DEEE ASIGURĂ ACTIVITĂȚILE DE TRATARE SELECTIVĂ A COMPONENTELOR DEEE ȘI VALORIFICAREA / RECICLAREA ACESTORA, DESFĂȘURATE DOAR DE OPERATORI ECONOMICI AUTORIZAȚI ÎN ACEST SENS, ÎN CONFORMITATE CU ANEXA NR. 7 DIN OUG 5/2015. O PREOCUPARE CONTINUĂ ESTE DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE VALORIFICARE A DEEE, UTILIZÂND CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE ȘI RESPECTÂND STANDARDELE EUROPENE PENTRU TRATARE, RECICLARE ȘI PREGĂTIREA DEEE PENTRU REUTILIZARE.

Conform legislației în vigoare, procedurile de tratare și reciclare/ valorificare sunt realizate de operatori economici autorizați în acest sens și presupun înlăturarea corectă a tuturor lichidelor; toate componentele DEEE sunt tratate conform, respectând cerințele tehnice prevăzute în anexele 7 și 8 din OUG 5/2015. Preocuparea pentru protecția mediului înconjurător este o grijă continuă pentru noi, motiv pentru care toate operațiunile de tratare a DEEE au loc doar după ce în prealabil a fost facută înlăturarea substanțelor care depreciază stratul de ozon sau care prezintă un potențial de încălzire globală a climei mai mare de 15. Tratarea DEEE se întâmplă respectând și considerentele ecologice și oportunitatea pentru reutilizarea și a reciclării.

Asociația Respo DEEE aplică obiectivele minime de valorificare prevăzute în anexa 9, OUG 5/2015, pentru fiecare categorie de EEE, asigurând maximă transparentă și corectitudine în transmiterea datelor obținute entităților de la care au fost colectate DEEE pentru tratare și valorificare. Stocarea DEEE înaintea procedurilor de tratare și valorificare se face în spații conforme HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor.